OBWIESZCZENIE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

20210923-1518360001A