OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE OCENY OFERT ZŁOŻONYCH W RAMACH OGŁOSZONEGO OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2021r.

OGŁOSZENIE - OCENA OFERT