KLUB SENIORA „ZŁOTY WIEK”

Powiększ obrazKS (Copy)

Gmina Michów w partnerstwie z Towarzystwem Przyjaciół Michowa zaprasza do udziału w projekcie Klub Seniora „Złoty Wiek” w Gminie Michów”
Celem głównym projektu Klub Seniora „Złoty Wiek” jest integracja społeczna oraz przeciwdziałanie marginalizacji społecznej wśród 32 osób (22 kobiet, 10 mężczyzn) powyżej 60 roku życia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na obszarze Gminy Michów (woj. lubelskie) w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, spełniających wszystkie kryteria grupy docelowej, poprzez wsparcie ich usługami społecznymi w postaci utworzenia i działalności Klubu Seniora lub usługi asystenckie, w terminie 05.2021-06.2023r..

 

Projekt skierowany jest do osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, którzy spełnią warunki:
 zamieszkują na terenie Gminy Michów (tereny wiejskie),
 mają ukończone 60 lat (dotyczy tylko uczestników Klubów Seniora),
 posiadają status osoby niepełnosprawnej (dotyczy tylko usług asystenckich),
 potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
Klub Seniora „Złoty Wiek” w Gminie Michów będzie miejscem spotkań osób starszych, w miłej atmosferze, z jak największym spontanicznym zaangażowaniem samych seniorów. Działania klubu będą integrować seniorów i wspierać aktywność osób starszych, ale przede wszystkim zapewniać im dobre towarzystwo w pobliżu miejsca zamieszkania. Klub Seniora pozwoli na kształtowanie wśród seniorów nawyków do czynnego, kreatywnego spędzania wolnego czasu, rozwoju umiejętności, nauki radzenia sobie w nowych sytuacjach oraz dostosowania się do realiów obecnego świata. Uczestnicy mogą spędzać czas w klubie w pełnym wymiarze lub brać udział w wybranych zajęciach / aktywnościach.
Formy wsparcia zapewnione dla uczestników w Klubie Seniora:
● Zajęcia artystyczne i manualne
● Zajęcia fizyczne
● Kurs komputerowy
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
● Warsztaty kulinarne
● Zajęcia prozdrowotne z zakresu filmoterapii i biblioterapii
● Konsultacje z psychologiem
● Konsultacje z dietetykiem
● Imprezy okolicznościowe
● Organizacja wyjść rekreacyjno-kulturalnych

Ogłoszenie_informacja projekt KS Złoty wiek

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA_GMINA MICHÓW