Rozporządzenie Nr 12 Wojewody Lubelskiego z dnia 25 maja 2021

Rozporządzenie Nr 12 Wojewody Lubelskiego z dnia 25 maja 2021 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów puławskiego, lubelskiego i lubartowskiego

Rozporządzenie Nr 12 Wojewody Lubelskiego