WYTYCZNE MRiRW I GIS DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH ZATRUDNIAJĄCYCH CUDZOZIEMCÓW PRZY PRACACH SEZONOWYCH W ZWIĄZKU Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ SARS-CoV-2

Powiększ obrazunnamed

Wytyczne MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych w związku z rozprzestrzenianiem się SARS-CoV-2
Warszawa, 31.03.2021 r._aktualizacja

wytyczne MRiRW i GIS dla producentów rolnych