ZALECENIA DLA DROBNOTOWAROWYCH HODOWCÓW DROBIU – CHÓW PRZYZAGRODOW

Powiększ obrazunnamed

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lubartowie, w związku z aktualną
sytuacją epizootyczną dotyczącą wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), przesyła
do wiadomości  ulotkę informacyjną z zaleceniami dla hodowców
drobiu.

ulotka informacyjna