Arrow
Arrow
Slider

Jesteś tutaj:

Rok: 2020

Więcej o Wsparcie lokalnej społeczności 2020

Właściciel farmy wiatrowej Lubartów, spółka Elektrownie Wiatrowe Wschód, pragnie wesprzeć miejscową społeczność poprzez dofinansowanie projektów o znaczeniu  lokalnym. Wspierane projekty powinny mieć na celu wspieranie działań pro-ekologicznych lub  być ukierunkowane na potrzeby dzieci. Każdy projekt powinien obejmować swoim zasięgiem jak największą społeczność. Ponadto wskazana jest przejrzystość i prostota proponowanych rozwiązań. Zarząd spółki Elektrownie Wiatrowe Wschód Sp. z o.o. zapozna się z wpłyniętymi wnioskami projektowymi i podejmie decyzję co do ich dalszego procedowania. Wnioski powinny zawierać pełną nazwę podmiotu aplikującego, numer i osobę kontaktową, adres pocztowy, adres emailowy, opisy planowanego / realizowanego przedsięwzięcia i sposobu wykorzystania środków finansowych na projekt. 

W celu pozyskania formularza wniosku lub złożenia  wniosku prosimy  o kontakt emailowy 

formularze_EWW@georenewables.pl.

Termin nadsyłania wniosków to 31 Marzec 2020.

„Zapraszamy Państwa – mieszkańców naszego regionu do wyrażenia opinii na temat warunków życia na naszym obszarze ze szczególnym uwzględnieniem gminy Michów. Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” do potrzeb mieszkańców i regionu”.

Link do ankiety:

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=ccd9e58f&&b=d3b5497ce&&c=9cbca46b

Więcej o OTWARTY KONKURS OFERT NA ZLECENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W 2020 ROKU Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W RAMACH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

ogłoszenie 12 02 0

OTWARTY KONKURS OFERT NA ZLECENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W 2020 ROKU Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W RAMACH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 2

ZARZADZENIE NR 2

Załącznik – wzór oferty.

Do góry