Arrow
Arrow
Slider

Jesteś tutaj:

Rok: 2020

Wójt Gminy Michów zaprasza mieszkańców gminy do podpisania umowy użyczenia nieruchomości na potrzeby montażu instalacji OZE wraz
z ustaleniem wzajemnych zobowiązań finansowo – prawnych, związanych z realizacją  projektu

Podpisywanie umów do dnia 24 lipca w 2020 r.

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr tel. 81 85 66 094 wew. 30 lub email: zastepcawojta@michow.eurzad.eu  Uzyskacie Państwo informację na temat wysokości zobowiązania finansowego oraz zostanie ustalony indywidualny termin podpisania umowy.

 

Mieszkańcy, którzy podjęli decyzję o wycofaniu swojego uczestnictwa w Projekcie, proszeni są o złożenie pisemnego oświadczenia o rezygnacji z udziału w Projekcie (wzór oświadczenia do pobrania poniżej).

oświadczenie rezygnacja

 

Umowy będą podpisywane w siedzibie Urzędu Gminy Michów, ul Rynek I 16
od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 – 15:00. Do podpisania umowy wymagany jest dowód osobisty.

 

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników gminy prosimy, aby osoby przychodzące na umówione wizyty były wyposażone w maseczki oraz własny długopis

 

Ponadto istnieje możliwość dopisania się do listy rezerwowej przez osoby, nie uczyniły tego w 2019 r., poprzez złożenia deklaracji wraz z odpowiednią ankietą  Deklarację oraz ankiety można pobrać ze strony internrtowej gminy

ankieta nr 1_inst_PV

ankieta nr 2_inst_solarne

ankieta nr 3_inst_kotłowa biomasa

ankieta nr 4_inst_PC cwu

deklaracja udzial‚u_OZE

 

Proszę o potraktowanie sprawy jako pilnej.

 

Urząd Gminy w Michowie zwraca się z prośbą do mieszkańców gminy, którzy mieli zamontowane kolektory słoneczne w 2015 roku, aby podczas przeglądów serwisowych przez serwisantów firmy Sanito przygotować swobodny dostęp do zespołu pompowo-sterowniczego w celu wymiany glikolu oraz sprawdzenia instalacji. Pracownik firmy Sanito dzień wcześniej telefonicznie ustali z Państwem termin przeglądu. Bardzo prosimy o obecność właściciela posesji  w tym czasie w domu.

Poniżej znajduje się instrukcja obsługi i eksploatacji instalacji kolektorów słonecznych, której należy przestrzegać podczas dalszej ich eksploatacji.

Instrukcja obsługi i eksploatacji kolektorów słonecznych

Do góry