„Zdalna szkoła +” – przekazanie komputerów do nauki zdalnej

unia

 

 

Gmina Michów poraz drugi wystąpiła o środki na zakup sprzętu komputerowego, tym razem przystąpiła do  Konkursu Grantowego pn. „Zdalna Szkoła +– Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 otrzymała grant w wysokości 55 000,0 PLN na zakup sprzętu komputerowego.

Gmina Michów za pozyskane środki finansowe zakupiła 30 komputerów przenośnych-  laptopów. Gmina Michów  reprezentowana przez Wójta Gminy Michów – Janusza Jankowskiego, przekazała nieodpłatnie zakupiony sprzęt do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Michowie, Szkoły Podstawowej w Rudnie oraz Szkoły Podstawowej w Katarzynie. Zakupiony w ramach projektu sprzęt, będzie w dyspozycji dyrektorów szkół, a następnie udostępniony potrzebującym uczniom, jak i nauczycielom. Komputery będą wykorzystywane przez uczniów szkoły podstawowych oraz nauczycieli w celu prowadzenia nauki zdalnej.

Zakupiony sprzęt komputerowy z pewnością przyczyni się  do podniesienia jakości prowadzonej nauki zdalnej w czasie trwania epidemii spowodowanej przez COVID-19 oraz niewątpliwie wzbogacą bazę dydaktyczna gminnych placówek oświatowych.

k1

 

k2

 

k3