Arrow
Arrow
Slider

Jesteś tutaj:

Miesiąc: grudzień 2020

unia

 

 

Gmina Michów poraz drugi wystąpiła o środki na zakup sprzętu komputerowego, tym razem przystąpiła do  Konkursu Grantowego pn. „Zdalna Szkoła +– Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 otrzymała grant w wysokości 55 000,0 PLN na zakup sprzętu komputerowego. Więcej „„Zdalna szkoła +” – przekazanie komputerów do nauki zdalnej”

Do góry