„Zdalna szkoła”- przekazanie sprzętu komputerowego na rzecz placówek oświatowych.

W ramach projektu pod nazwą „Zdalna Szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” Gmina Michów zakupiła 46 laptopów oraz   46 zestawów słuchawkowych o łącznej wartości 59 917,73 zł . Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: I Osi priorytetowej POPC – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Zgodnie z umową o powierzenie grantu Gmina Michów reprezentowana przez Wójta Gminy- Janusza Jankowskiego przekazała do użytkowania :

– Zespołowi Szkół Ogólnokształcących w Michowie reprezentowanemu przez Dyrektor- Bożenę Morawską 24 zestawy komputerowe (tj. 24 laptopy i 24 zestawy słuchawkowe);

– Szkole Podstawowej w Rudnie reprezentowanej przez Dyrektor – Elżbietę Chomicką 16 zestawów komputerowych (tj. 16 laptopów i 16 zestawów słuchawkowych) ;

-Szkole Podstawowej w Katarzynie reprezentowanej przez Dyrektor – Alinę Krupa 6 zestawów komputerowych ( tj. 6 laptopów i 6 zestawów słuchawkowych) .

Liczba przyznanych komputerów  uzależniona jest od ilości uczniów w danej placówce oświatowej.

Zakupiony sprzęt przyczyni się do podniesienia jakości prowadzonej nauki w czasie trwania epidemii spowodowanej przez COVID-19.