Arrow
Arrow
Slider

Jesteś tutaj:

Miesiąc: lipiec 2020

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:73

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 13:00 dnia 27.07.2020 do godz. 00:00 dnia 28.07.2020

Obszar: zlewnie: Skawy po zbiornik Świnna Poręba, Raby po zbiornik Dobczyce, Dunajca po zbiornik Czchów, Wisłoki po Krajowice, Sanu, Wisłoka, Wieprza, Bugu po Krzyczew oraz zlewnia Dunaju i Dniestru w granicach państwa (małopolskie, podkarpackie, lubelskie)

Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 60%

Uwagi: Informacja wydana w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).

Dyżurny synoptyk hydrolog: Przemysław Plewa

Wójt Gminy Michów zaprasza mieszkańców gminy do podpisania umowy użyczenia nieruchomości na potrzeby montażu instalacji OZE wraz
z ustaleniem wzajemnych zobowiązań finansowo – prawnych, związanych z realizacją  projektu

Podpisywanie umów do dnia 24 lipca w 2020 r.

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr tel. 81 85 66 094 wew. 30 lub email: zastepcawojta@michow.eurzad.eu  Uzyskacie Państwo informację na temat wysokości zobowiązania finansowego oraz zostanie ustalony indywidualny termin podpisania umowy.

 

Mieszkańcy, którzy podjęli decyzję o wycofaniu swojego uczestnictwa w Projekcie, proszeni są o złożenie pisemnego oświadczenia o rezygnacji z udziału w Projekcie (wzór oświadczenia do pobrania poniżej).

oświadczenie rezygnacja

 

Umowy będą podpisywane w siedzibie Urzędu Gminy Michów, ul Rynek I 16
od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 – 15:00. Do podpisania umowy wymagany jest dowód osobisty.

 

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników gminy prosimy, aby osoby przychodzące na umówione wizyty były wyposażone w maseczki oraz własny długopis

 

Ponadto istnieje możliwość dopisania się do listy rezerwowej przez osoby, nie uczyniły tego w 2019 r., poprzez złożenia deklaracji wraz z odpowiednią ankietą  Deklarację oraz ankiety można pobrać ze strony internrtowej gminy

ankieta nr 1_inst_PV

ankieta nr 2_inst_solarne

ankieta nr 3_inst_kotłowa biomasa

ankieta nr 4_inst_PC cwu

deklaracja udzial‚u_OZE

 

Proszę o potraktowanie sprawy jako pilnej.

 

Do góry