PRZEGLĄD KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH ZAMONTOWANYCH W 2015 ROKU

Urząd Gminy w Michowie zwraca się z prośbą do mieszkańców gminy, którzy mieli zamontowane kolektory słoneczne w 2015 roku, aby podczas przeglądów serwisowych przez serwisantów firmy Sanito przygotować swobodny dostęp do zespołu pompowo-sterowniczego w celu wymiany glikolu oraz sprawdzenia instalacji. Pracownik firmy Sanito dzień wcześniej telefonicznie ustali z Państwem termin przeglądu. Bardzo prosimy o obecność właściciela posesji  w tym czasie w domu.

Poniżej znajduje się instrukcja obsługi i eksploatacji instalacji kolektorów słonecznych, której należy przestrzegać podczas dalszej ich eksploatacji.

Instrukcja obsługi i eksploatacji kolektorów słonecznych