NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH

Powiększ obrazplakat rachmistrz

NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH

 

Wójt Gminy Michów – Gminny Komisarz Spisowy
ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia
Powszechnego Spisu Rolnego 2020 na terenie Gminy Michów.

 

 

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego będzie prowadzony w terminie od 15 czerwca 2020 roku do 8 lipca 2020 roku. Zgłoszenia przyjmowane będą w ww. terminie w Urzędzie Gminy Michów (sekretariat) w godzinach pracy Urzędu lub za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Gminy Michów, ul. Rynek I 16, 21-140 Michów.

 

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATA NA RACHMISTRZA SPISOWEGO

Kandydat na rachmistrza spisowego:

 • musi być osobą pełnoletnią,
 • musi zamieszkiwać  na terenie gminy Michów,
 • musi posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • musi posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 • nie może być skazany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 • zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:
  • imienia i nazwiska
  • adresu zamieszkania
  • telefonu, adres- email
 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe.

 

kwestionariusz zgłoszeniowy

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

do 8 lipca 2020 r.

 

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Urząd Gminy Michów

 1. Rynek I 16

21-140 Michów
Sekretariat

plakat rachmistrz