ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY MICHÓW NR 25/2020 Z DNIA 17 KWIETNIA 2020R. W SPRAWIE CZĘŚCIOWEGO OTWARCIA TARGOWISKA ORAZ WYTYCZNE GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DOT. FUNKCJONOWANIA TARGOWISK, BAZARÓW, NA KTÓRYCH SPRZEDAWANA JEST ŻYWNOŚĆ

1000620

1T2t3tt4