WYTYCZNE MINISTRA KLIMATU I GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W SPRAWIE POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachowań na wywołana przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii)

Poniżej pełna treść tekstu

Informacja Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego