Arrow
Arrow
Slider

Jesteś tutaj:

Rok: 2020

unia

 

 

Gmina Michów poraz drugi wystąpiła o środki na zakup sprzętu komputerowego, tym razem przystąpiła do  Konkursu Grantowego pn. „Zdalna Szkoła +– Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 otrzymała grant w wysokości 55 000,0 PLN na zakup sprzętu komputerowego. Więcej „„Zdalna szkoła +” – przekazanie komputerów do nauki zdalnej”

Wójt Gminy Michów informuje, iż w dniach 13.11.2020 – 27.11.2020 r.  odbędą się konsultacje społeczne Programu współpracy gminy Michów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Michów na rok 2021.

Więcej „KONSULTACJE SPOŁECZNE”

Więcej o Utworzenie otwartej strefy rekreacji w Katarzynie

 

logotyp2

Inicjatorem oraz realizatorem projektu jest  Koło Gospodyń Wiejskich w Katarzynie, Rada Sołecka oraz Gmina Michów,  która na ten cel użyczyła nieodpłatnie nieruchomość gruntową zlokalizowaną w m. Katarzyn.

Efektem działań jest powstanie miejsca wyposażonego w urządzenia zabawowe, siłownie zewnętrzną oraz elementy małej architektury.

 

Więcej „Utworzenie otwartej strefy rekreacji w Katarzynie”

Więcej o POWSZECHNY SPIS ROLNY

 

Powszechny Spis Rolny 2020

Od początku września do 30 listopada br. trwa w całej Polsce Powszechny Spis Rolny
– najważniejsze badanie statystyczne w tym roku. Spisy rolne odbywają się co 10 lat i obejmują wszystkie gospodarstwa rolne w Polsce. Łącznie spisowi podlega ok.1,5 mln gospodarstw rolnych,
z tego w województwie lubelskim ponad 190 tys. Więcej „POWSZECHNY SPIS ROLNY”

Do góry