AKCJA CHARYTATYWNA „POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ „

Powiększ obrazIMG_20181202_154405 (Copy)

Już po raz kolejny Ochotnicza Straż Pożarna w Michowie zorganizowała w dniach 01 – 02 grudnia na terenie gminy Michów Ogólnopolską akcję charytatywną „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”. Pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki na terenie gminy Michów uzyskaliśmy w Biurze Organizacyjnym Akcji w Lublinie rejestrując sztab pod nr 18 oraz w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji rejestrując zbiórkę publiczną pod numerem 2018/5076/OR. Podczas akcyjnych zbiórek zbierane były: odzież (nowa lub w dobrym stanie), obuwie, zabawki, książki, artykuły szkolne i papiernicze, środki czystości i higieny osobistej, słodycze, produkty i półprodukty spożywcze nadające się do długoterminowego przechowywania, ziemiopłody, przedmioty gospodarstwa domowego.

W akcję zaangażowało się wielu druhów, którzy w sobotę 1 grudnia w oznakowanych pojazdach przejechali przez wszystkie miejscowości na terenie gminy zbierając dary (gł. ziemiopłody) wystawione przed posesjami. W dniu 2 grudnia w godzinach 800 – 1800 druhowie pełnili dyżur przed budynkiem Urzędu Gminy w Michowie, gdzie można było złożyć dary.

Po przeprowadzonej zbiórce, w dniu 04 grudnia druhowie z OSP komisyjnie podsumowali akcję ważąc zebrane dary.

W wyniku dwudniowej akcji udało nam się zebrać:

  • Odzież – 912,4 kg
  • Obuwie – 24,2 kg
  • Zabawki – 85,1 kg
  • Książki – 22 kg
  • Artykuły szkolne i papiernicze – 2 kg
  • Środki czystości i higieny osobistej – 4 kg
  • Słodycze – 32,6 kg
  • Żywność długoterminowa 360,6 kg
  • Ziemiopłody – 1003,8 kg

Łącznie zostało zebranych 2446,7 kg darów, które w dniach 5 – 7 grudnia zostały przekazane do Ośrodka Pomocy Społecznej w Michowie (40kg), Domu Św. Józefa dla Dzieci i Młodzieży w Lublinie (1361 kg) oraz do magazynu głównego akcji w Lublinie (1045,7kg).

Zarząd OSP w Michowie składa serdeczne podziękowania wszystkim Mieszkańcom Gminy Michów, którzy wsparli nas w tej akcji, to dzięki Wam udało nam się zebrać prawie 2,5 tony darów. Serdeczne podziękowania kierujemy także to Władz Urzędu Gminy w Michowie za umożliwienie zorganizowania zbiórki oraz księży z parafii w Michowie i Rudnie za rozpropagowanie akcji w środowisku lokalnym. Składamy serdeczne podziękowanie panu Henrykowi Iwanowi z OSP Chudowola za włączenie się w zbiórkę i użyczenie samochodu, który umożliwił nam sprawniejsze przeprowadzenie akcji.

Dziękujemy także wszystkim wolontariuszom z naszej OSP, którzy zaangażowali się i poświęcili swój wolny czas, aby przeprowadzić akcję na terenie naszej gminy i wspomóc potrzebujących.

Krzysztof Karpiński