UROCZYSTE PRZEKAZANIE SPRZĘTU JEDNOSTKOM OSP ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPRAWIEDLIWOŚCI

Powiększ obrazDSC_0016 (Copy)

W dniu 30 listopada 2018r. w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Michowie odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu ratującego życie ludzkie.

Łączna wartość przekazanego sprzętu wyniosła 31 532,00 zł, w skład którego weszły: latarki M-Fire A – 12 szt. , pilarki do drewna Stihl MS261- 2 szt., defibrylator AED- 1 szt., pilarka do drewna Stihl MS 362- 1 szt., pilarka do drewna Stihl MS 461- 1 szt., zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów, zabezpieczenie poduszki powietrznej kierowcy i pasażera, sprzęt do oznakowania terenu akcji, agregat prądotwórczy Honda AE 3000, przenośny zestaw oświetleniowy, latarki Peli 3660, ATEX, akumulatorowe- 4 szt.

Przekazania sprzętu dokonał Sekretarz Gminy Michów- Artur Karpiński. W spotkaniu uczestniczyli Prezesi i członkowie jednostek OSP z terenu Gminy Michów: Jarosław Kos, Tomasz Karpiński, Henryk Iwan, Łukasz Ochnio, Jarosław Madejski i Jarosław Korzeniowski.

Zadanie było realizowane w 99% ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (Program I Priorytet IIIB) oraz w 1% ze środków budżetu gminy.

Zgodnie w wymogami umowy dotyczącej powierzenia Gminie Michów realizacji zadań z Funduszu Sprawiedliwości sprzęt został opatrzony logami Funduszu Sprawiedliwości i Ministerstwa Sprawiedliwości oraz oznaczony klauzulą „ Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości .”