Zawiadomienie o I Sesji Rady Gminy Michów

Zgodnie z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Lublinie IV z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych sesji rad gmin kadencji 2018 – 2023, w celu złożenia ślubowania przez radnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast wybranych w wyborach samorządowych przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. zapraszam na I sesję  Rady Gminy Michów, która odbędzie się w dniu 22 listopada 2018 r. (czwartek) o godz. 10 – tej w świetlicy Urzędu Gminy w Michowie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
 3. Złożenie ślubowania przez radnych według treści określonej w art. 23a ust. 1 ustawy
  o samorządzie gminnym.
 4. Złożenie ślubowania przez wójta według treści określonej w art. 29a ust. 1 ustawy
  o samorządzie gminnym.
 5. Uchwalenie dalszego porządku obrad, w tym wybór przewodniczącego
  i wiceprzewodniczącego / wiceprzewodniczących Rady.

Załącznik:

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie IV

Wójt Gminy Michów
/-/
Janusz Jankowski