INFORMACJA

Powiększ obrazInformacja

Konsultacje w sprawie aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem.

inf o zmianie strategii na stronę-1

lokalne kryteria wyboru operacji i operacji własnych

LSR 2016-2022 na dzień 09.11.2018 (zmiany na żółto)

procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR

regulamin Rady LGD

uchwała nr 6 z 09.11.2018

uchwała nr 7 z 09.11.2018

ustawa o rozwoju lokalnym z dnia 20.07.2018 z

ał.-nr-4-karta-zmiany-lokalnych-kryteriów-wyboru