Arrow
Arrow
Slider

Jesteś tutaj:

Dzień: 2018-11-02

Więcej o Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Michów polegająca na przebudowie stacji wodociągowej w Rudnie oraz przebudowie stacji uzdatniania wody w Wypnisze

W dniu 16 maja 2018 r. zawarta została umowa o dofinansowanie projektu polegającego na przebudowie stacji wodociągowej w Rudnie oraz przebudowie stacji uzdatniania wody w Wypnisze, w ramach Osi Priorytetowej 6 Ochrona Środowiska i Efektywne Wykorzystanie Zasobów. Termin realizacji umowy – 31 grudnia 2019 r. Całkowita wartość projektu wynosi: 1 968 235,47 zł. Wydatki kwalifikowane: 1 613 280,87 zł. Dofinansowanie 85 %  tj. 1 371 288.73 zł.

Więcej „Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Michów polegająca na przebudowie stacji wodociągowej w Rudnie oraz przebudowie stacji uzdatniania wody w Wypnisze”

Do góry