Arrow
Arrow
Slider

Jesteś tutaj:

Miesiąc: listopad 2018

Więcej o OGŁOSZENIE

Urząd Gminy w Michowie informuje, że odbiór odpadów komunalnych w miesiącu grudniu z miejscowości Anielówka, Budki, Chudowola, Giżyce, Katarzyn, Kolonia Giżyce, Krupy, Lipniak, Kruszyna, Meszno, Mejznerzyn, Miastkówek, Młyniska, Ostrów, Rawa, Wólka Michowska, Węgielce odbędzie się 3 grudnia 2018r. 

 

Więcej o Zakończenie kadencji Rady Gminy

W dniu 16 listopada 2018 r. odbyła się ostatnia sesja Rady Gminy w kadencji 2014-2018, na której Wójt Gminy Michów -Janusz Jankowski i Przewodniczący Rady Gminy -Andrzej Trojak wręczyli radnym podziękowania za współpracę, wysiłek włożony w rozwój Gminy Michów, a także poświęcenie i pracę dla dobra jej społeczności.

Więcej o NIEPODLEGŁOŚĆ

Znamy wiele definicji słowa niepodległość – ,,niezależność państwa od formalnego i nieformalnego wpływu innych jednostek politycznych’’;

,,niezależność państwa w decydowaniu o sprawach wewnętrznych i stosunkach zewnętrznych, suwerenność.’’

Więcej „NIEPODLEGŁOŚĆ”

Więcej o STULECIE NASZEJ NIEPODLEGŁOŚCI ŹRÓDŁEM NASZEJ RADOŚCI

Dnia 9 listopada 2018r. w Szkole Podstawowej w Katarzynie odbyła się uroczystość 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Licznie przybyła społeczność okolicznych miejscowości, Pan Wójt Gminy Michów- Janusz Jankowski, leśnicy z Koła Łowieckiego Nr 33 „Lis” z Lubartowa oraz zaproszeni goście wzięli udział w odsłonięciu tablicy „Dąb Niepodległości”, akademii oraz Konkursie Pieśni Patriotycznych. W przerwie czas umilił poczęstunek z typowo polskich potraw. Uroczystość zakończyła się wspólnym odśpiewaniem 4- zwrotkowego hymnu narodowego o godz. 11:11 w ramach ministerialnej akcji „Rekord dla Niepodległej”.

 

Szkoła Podstawowa

    w Katarzynie

Więcej „STULECIE NASZEJ NIEPODLEGŁOŚCI ŹRÓDŁEM NASZEJ RADOŚCI”

Więcej o INFORMACJA

Urząd Gminy w Michowie informuje, że osoby, które ubiegały się o stypendium szkolne o charakterze socjalnym na rok szkolny 2018/2019 proszone są o odbiór decyzji w Urzędzie Gminy pok. nr 10 A.

Więcej „INFORMACJA”

Więcej o Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Michów!

Serdecznie dziękuję za poparcie udzielone mi 4 listopada w II turze wyborów samorządowych. Składam gorące podziękowania wszystkim, którzy oddali na mnie głos oraz pomagali mi i wspierali mnie podczas trudnej kampanii wyborczej. Daliście mi Państwo siłę do działania i po raz kolejny wielki mandat zaufania. Dołożę wszelkich starań, aby moje obowiązki wykonywać sumiennie  i należycie, a danego mi zaufania nie zawieść.

 

Z wyrazami szacunku

Janusz Jankowski

Wójt Gminy Michów

Więcej „Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Michów!”

Więcej o Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Michów polegająca na przebudowie stacji wodociągowej w Rudnie oraz przebudowie stacji uzdatniania wody w Wypnisze

W dniu 16 maja 2018 r. zawarta została umowa o dofinansowanie projektu polegającego na przebudowie stacji wodociągowej w Rudnie oraz przebudowie stacji uzdatniania wody w Wypnisze, w ramach Osi Priorytetowej 6 Ochrona Środowiska i Efektywne Wykorzystanie Zasobów. Termin realizacji umowy – 31 grudnia 2019 r. Całkowita wartość projektu wynosi: 1 968 235,47 zł. Wydatki kwalifikowane: 1 613 280,87 zł. Dofinansowanie 85 %  tj. 1 371 288.73 zł.

Więcej „Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Michów polegająca na przebudowie stacji wodociągowej w Rudnie oraz przebudowie stacji uzdatniania wody w Wypnisze”

Do góry