INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZBUDOWY ULICY SZKOLNEJ II W MICHOWIE

Wniosek na: Rozbudowę drogi gminnej klasy D (ul. Szkolna II) w Michowie nie miał braków formalnych i został zakwalifikowany do oceny merytorycznej. Po uzyskaniu pozytywnej oceny otrzymamy dofinansowanie z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Wartość inwestycji to 537 891,35 zł, z czego dofinansowanie z programu to kwota 268 946,35 zł. Rozbudową objęty zostanie odcinek o długości 0,513 km