DZIEŃ SENIORA W GMINIE MICHÓW

„Czcić ludzi starszych to spełniać wobec nich trojaką powinność:

akceptować ich obecność, pomagać im, doceniać ich zalety”.

                                                                                                               Jan Paweł II

Dnia 16 października  2018 r. odbył się Drugi Gminny Dzień Seniora. Spotkanie zostało zorganizowane aby powinność, o której mówi Jan Paweł II spełnić: czyli zaakcentować obecność seniorów w społeczności  Gminy Michów, docenić ich i pokazać im jak aktywnie można  spędzać czas w wieku senioralnym.

Dzień seniora zorganizowany został w remizie strażackiej OSP w Michowie. Na zaproszenie Wójta Gminy  i Ośrodka Pomocy Społecznej seniorzy odpowiedzieli bardzo licznie.

Wójt Gminy – Janusz Jankowski życzył seniorom długich lat życia w dobrym zdrowiu, pogody ducha oraz spełnienia wszystkich marzeń. Podkreślił również, jak ważne są relacje międzyludzkie,  otwartość na drugiego człowieka. wzajemne wsparcie i pomoc. Nadmienił także, że widzi potrzebę budowy świetlic wiejskich, w których mogliby spotykać się i aktywnie spędzać czas seniorzy.

Na temat bezpieczeństwa seniorów wypowiedział się Kierownik Posterunku Policji w Michowie asp. szt. Bogumił Szydełko.

Na spotkaniu obecni byli również zaproszeni goście: Zastępca Przewodniczącego Rady Powiatu Lubartowskiego – Andrzej Jackowski, Radny Rady Powiatu Lubartowskiego – Antoni Bielski, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Michów – Marian Wicha, Sekretarz Gminy – Artur Karpiński, Ksiądz Marek Romański, Dyrektor ZSO w Michowie – Bożena Morawska, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudnie –  Elżbieta Chomicka, Dyrektor Szkoły Podstwowej w Katarzynie – Alina Krupa, Dyrektor Przedszkola w Michowie – Anna Tokarzewska., Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Michowie – Jadwiga Kruczek, Dyrektor Banku Spółdzielczego w Cycowie  Oddział w Michowie – Cezary Marzec.

Niewątpliwie dużą atrakcją wieczoru był występ Zespołu Lubelskie Czaderki  z Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin”, a także występ Zespółu Śpiewaczego „Kaolinki” z  Gminy Baranów. Seniorzy chętnie prezentowali się występach indywidualnych.

Po części artystycznej, na gości czekały smakowite dania i ciasto przygotowane przez  członków Towarzystwa Przyjaciół Michowa. Do tańca przygrywał Zespół Acustic.

Wieczór ten był mile spędzonym czasem dla seniorów i zaproszonych gości.

 Autor:

OPS Michów