WAŻNA INFORMACJA

Powiększ obrazZakaz

Urząd Gminy w Michowie informuje, że na podstawie decyzji Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Lubartowie woda z wodociągu publicznego w Rudnie nie nadaje się do picia. Powodem są bakterie z grupy enterokoków.

Kierownik Stacji Obsł. Wodociągów i Kanalizacji

Janusz Jarzyna