WYWIAD Z JANUSZEM ANTONIM JANKOWSKIM – WÓJTEM GMINY MICHÓW

Powiększ obrazwójt33
  1. Ile lat jest Pan w samorządzie?

W samorządzie pracuję od wielu lat. Mam już duże doświadczenie i muszę przyznać, że nie mam poczucia wypalenia zawodowego, a wręcz przeciwnie, mam jeszcze wiele pomysłów, które chciałbym zrealizować.

  1. Jakie cechy charakteryzują najlepszych samorządowców?

       Pytanie o cechy samorządowców jest bardzo istotnym pytaniem, zwłaszcza dzisiaj, kiedy to politycy zmieniają swoje poglądy z dnia na dzień. Samorządowiec to osoba, która chce żyć wśród ludzi, pracować z nimi i dla nich. Nie boi się nowych wyzwań, potrafi rozwiązywać spory i problemy. To musi być osoba, która jest godna zaufania, na której można polegać. Do najważniejszych cech samorządowców zaliczyłbym: uczciwość odpowiedzialność, sumienność, skuteczność działań, doświadczenie, które zdobywa się przez wiele lat a także umiejętność dostrzegania potrzeb mieszkańców, przedsiębiorców, zarówno w najbliższym otoczeniu, jak i tym dalszym. Nie można ograniczać się jedynie do miejsca, w którym sprawuje się urząd. Należy nawiązywać współpracę zawsze, kiedy pojawia się taka możliwość. Bardzo ważne jest planowanie długofalowe, które przyniesie korzyści nie tylko w danym, konkretnym momencie, ale także będzie przynosiło efekty w przyszłości, dlatego też została opracowana Strategia Rozwoju Gminy na lata 2014 – 2020 .

  1. Co udało się zrealizować przez te wszystkie lata?

       Planując swoją pracę zawsze staram się myśleć o tym, żeby każde pokolenie mogło skorzystać z projektów, które realizuję. Ważnym elementem jest także bezpieczeństwo, które chcę zapewnić w naszej gminie i z myślą o tym, w ubiegłym roku dzięki staraniom samorządu przywrócony został Posterunek Policji w Michowie. Praktycznie w każdej dziedzinie poczyniłem inwestycje, które dzisiaj owocują. Co więcej, zawsze myślę wieloaspektowo. Podam kilka zrealizowanych projektów, aby nie być gołosłownym. Kilka lat temu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Bohaterów Westerplatte w Michowie została wybudowana duża, nowoczesna i dobrze wyposażona, pełnowymiarowa hala sportowa. Mimo tego, że początkowo różnie było to postrzegane, bo zawsze przecież można zainwestować środki inaczej, dzisiaj mogę z dumą powiedzieć, że to był bardzo dobry krok w przyszłość. Obecnie uczniowie szkoły odnoszą sukcesy w zawodach sportowych. Powstały klasy o profilu sportowym, w których odbywają się dodatkowe lekcje wychowania fizycznego. Była to ważna inwestycja, która zaowocowała zarówno w dziedzinie sportu, jak i w dziedzinie oświaty, bo ci młodzi ludzie uczą się mobilizacji, pracowitości i systematyczności. To także miejsce, w którym odbywają się różnorodne uroczystości, imprezy kulturalne, spotykają się tu mieszkańcy gminy, odbywają się zawody sportowe. Kolejnym przykładem trafionej inwestycji jest utworzenie nowoczesnego zaplecza sanitarno – szatniowego w Michowie, z którego korzysta GLKS i nie tylko. Zaplecze wykorzystywane jest także przy organizacji m. in. festynów rodzinnych, dożynek. Pozostając w dziedzinie kultury nie można pominąć nowej świetlicy w miejscowości Gołąb. Uruchomiłem ją w ubiegłym roku. Bardzo się cieszę, kiedy widzę jak takie miejsce może zintegrować ludzi i obudzić w nich kreatywność, zarówno młodych, jak i tych z większym bagażem doświadczeń. Mieszkańcy spotykając się w tym miejscu w tak krótkim czasie zorganizowali już: Dzień Seniora, Andrzejki, Sylwestra, Dzień Kobiet, Dzień Sołtysa, Festyn Rodzinny a także warsztaty z pieczenia i zdobienia pierników. Działa tam również punkt biblioteczny, skupiający spore grono czytelników. Natomiast w sali remizy OSP w Michowie organizowane są: kurs tańca dla dzieci, ćwiczenia fitness dla dorosłych, bezpłatny kurs j. angielskiego dla dorosłych i próby Chóru Nadzieja, szkolenia oraz wiele innych spotkań i uroczystości lokalnych. Cały czas staram się wspierać i od zawsze kibicuję naszym lokalnym zespołom. Mam na myśli tutaj zespół śpiewaczy „Jarzębinki” z Trzcińca, który szerzy, przekazuje kulturę i tradycję ludową młodym pokoleniom, zespół muzyczny News, który nieustannie się rozwija i odnosi ogólnopolskie sukcesy oraz Chór Nadzieja z Michowa, który integruje środowisko lokalne poprzez wspólną zabawę i śpiew. Bardzo dużo wydarzyło się też w dziedzinie infrastruktury, co wiąże się z bezpieczeństwem. Na terenie gminy zostało przebudowanych, udoskonalonych wiele dróg m.in. Katarzyn I, Katarzyn II, Rudzienko, Rudzienko Kolonia, Ostrów, Chudowola, Podlodówek, Trzciniec, Natalin, Wypnicha, Zofianówka, Anielówka, Elżbietów. W Michowie wiele ulic zyskało nową nawierzchnię, niektóre  z nich wraz z chodnikami np. ul. Składowska czy też Zasadnia, Szkolna I, Krótka, Rynek I,  Rynek II, Spokojna, Cicha, Przechodnia, Magnoliowa, Podwalna  i Poprzeczna. W ramach dobrej współpracy z władzami województwa i powiatu, zrealizowane zostały inwestycje polegające na remoncie drogi wojewódzkiej nr 809 Lublin – Krasienin – Kierzkówka – Przytoczno, a także dróg powiatowych w miejscowościach: Giżyce, Rawa, Miastkówek, Gołąb. Został ogłoszony przetarg na przebudowę dróg w Budkach, Aleksandrówce i Gawłówce. Przygotowana została również dokumentacja kosztorysowo – projektowa na przebudowę ul. Piaskowej i Szkolnej II w Michowie. Trwa opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Gołąb (Trzemuśnia) i Wypnicha (Załącze). Warto wspomnieć, że na ulicach: Spokojnej, Składowskiej, Koszykowej zostało zamontowane nowoczesne oświetlenie uliczne w technologii LED. Wszystko to z myślą o bezpieczeństwie i wygodzie mieszkańców. Opracowaliśmy dokumentację na rozbudowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Rudzienko I, Gawłówka, Młyniska a w miejscowości Gołąb dokumentacja jest w trakcie opracowywania. Ważnym osiągnięciem było wybudowanie wodociągu we wszystkich miejscowościach. Do tej pory udało się także skanalizować cały Michów. W trosce o środowisko naturalne, na przestrzeni ostatnich lat realizowane są na terenie gminy Michów inwestycje ekologiczne. Postanowiłem zmienić sposób ogrzewania z węglowego na gazowe w następujących budynkach: budynek Urzędu Gminy, budynek OPS w Michowie, Biblioteka Publiczna i remiza strażacka, Przedszkole i Szkoła w Michowie co pozwoliło na znaczne zmniejszenie emisji CO2 oraz zapylenia powietrza. Od 2015 roku montujemy kolektory słoneczne, jeden z najtańszych eksploatacyjnie sposobów na ciepłą wodę. Są przy tym przyjazne dla środowiska i nie wymagają obsługi, zyskując tym samym popularność wśród mieszkańców naszej gminy. Pierwszy etap mamy już za sobą. Do 31 października 2018 r. zaplanowane jest zakończenie drugiego etapu.  Trwa również termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rudnie, Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Michowie, Przedszkola oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Michowie. Od bieżącego roku montowane są na terenie gminy ogniwa fotowoltaiczne oraz kotły na biomasę. Opracowaliśmy także Projekt Terenów Zieleni Publicznej w miejscowości Michów – który zdecydowanie poprawi wygląd ulic w Michowie. Można się z nim zapoznać  na stronie internetowej Urzędu Gminy Michów. Każdego roku pomagamy właścicielom nieruchomości położonych na naszym terenie w usuwaniu azbestu poprzez darmowy demontaż i transport na składowisko.

  1. Które sukcesy są najważniejsze?

       Trudno jest wskazać te najważniejsze. Wszystkie są ważne, bo są planowane celowo. Celowo to znaczy, że służą rozwojowi gminy, szerzeniu kultury, gwarantowaniu bezpieczeństwa mieszkańcom, mają służyć w przyszłości. Żadne przedsięwzięcie nie mogłoby być zrealizowane bez poparcia i przychylności Rady Gminy oraz mieszkańców.

  1. Czy będzie Pan kandydował w obecnych wyborach samorządowych na Wójta Gminy Michów?

        Tak, ponieważ dużo już zrobiliśmy, ale jeszcze wiele przed nami. Liczę, że razem będziemy mogli nadal pracować i realizować projekty w dziedzinie poprawy: infrastruktury drogowej, ochrony środowiska, oświaty i kultury. W najbliższej kadencji chciałbym zrealizować już rozpoczęte jak i zaplanowane inwestycje m.in. rozwiązać problemy lokalowe Przedszkola w Michowie. W dziedzinie kultury zamierzam zaangażować się w budowę świetlic wiejskich i placów rekreacyjnych z których mogłyby korzystać zarówno dzieci jak i dorośli.