UROCZYSTE OTWARCIE POSTERUNKU POLICJI W MICHOWIE

Powiększ obraz1

Choć w przyszłej siedzibie posterunku policji w Michowie trwają jeszcze ostatnie prace, to jego symbolicznego otwarcia dokonał dziś wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński, wręczając klucze przyszłemu kierownikowi asp. szt. Bogumiłowi Szydełko.

Uroczystość miała miejsce przy nowym posterunku w Jastkowie, gdzie otwierano również posterunek w Woli Uhruskiej. Minister Zieliński mówił, że przywracane posterunki policji są wynikiem przeprowadzonych wcześniej konsultacji społecznych oraz przybliżają tę, jak zaznaczył, służbę a nie władzę do ludzi. Wyraził przekonanie, że dzięki ich obecności podniesie się poziom bezpieczeństwa lokalnych społeczności. Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek nie krył zadowolenia z faktu, iż na sześćdziesiąt jeden otwartych posterunków w kraju, aż siedem to te z naszego województwa. Zarówno Pan Minister jak i Wojewoda podkreślali, że nie udałoby się przywrócić otwieranych dziś posterunków bez starań i wsparcia miejscowych władz samorządowych – wójtów oraz rad gmin, za co dziękowali. Na ten cel Gmina Michów przeznaczyła z budżetu  kwotę w wysokości 75 000,00 zł. Podczas uroczystości, która zgromadziła m.in. przedstawicieli władz państwowych i służb mundurowych, samorząd Gminy Michów reprezentowali Wójt Gminy Michów Janusz Jankowski oraz Przewodniczący Rady Gminy Michów Andrzej Trojak. Podczas spotkania wręczony został również medal małego bohatera, a po dokonaniu poświęcenia nastąpiło zwiedzanie pomieszczeń nowego posterunku policji w Jastkowie.

Autor:

Andrzej Trojak