FISZKA PROJEKTOWA

Powiększ obrazkomunikat

Szanowni Państwo,

W związku z przystąpieniem do sporządzenia Programu Rewitalizacji Gminy Michów na lata 2017-2023, zachęcamy Państwa do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na wyznaczonym obszarze rewitalizacji.

Po zaakceptowaniu złożonej propozycji projektu przez Zespół ds. rewitalizacji oraz przeprowadzeniu konsultacji z autorami projektów, zostaną one zamieszczone w dokumencie, w celu umożliwienia ich autorom pozyskania dofinansowania na ich realizację w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014–2020.

Wypełnioną fiszkę projektową można składać do dnia 5 sierpnia 2017 r. w następujących formach: drogą elektroniczną na adres e-mail: karasek.anna91@wp.pl wpisując w tytule „Fiszka projektowa – rewitalizacja”; drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Michów ul. Rynek I/16, 21-140 Michów , z dopiskiem: „Fiszka projektowa – rewitalizacja” lub bezpośrednio do pokoju nr 7 w Urzędzie Gminy Michów w godzinach pracy Urzędu.

Fiszka projektu – gmina Michów (1)