ODBIÓR DROGI POWIATOWEJ NR 1507 L

Powiększ obraz20170711_110654

W dniu 11 lipca 2017 r. odbył się odbiór prowadzonych robót budowlanych związanych z ,,Przebudową drogi powiatowej nr 1507 L (od dr. pow. nr 1504 L – Krupy – Wólka Michowska – Rawa – Rudno – do dr. woj. nr 809)”.

Wkład finansowy Gminy Michów w realizację wyżej wymienionej inwestycji wyniósł 150 tys. zł.