OGŁOSZENIE – DOWOZY UCZNIÓW

Powiększ obrazautobus1

Urząd Gminy w Michowie informuje, że organizuje  dowozy uczniów do szkoły podstawowej, gimnazjum i przedszkola w Rudnie  na dwóch trasach:

– Rudno – Giżyce – Gawłówka – Zofianówka – Rudno – 75 uczniów

– Rudno – Aleksandrówka – Wypnicha – Gołąb – Elżbietów – Rudno – 62 uczniów.

Liczba uczniów może ulec nieznacznej zmianie. Dowozy organizowane będą w okresie od 01.09.2017 do 30.06.2018 r.

1. Trasa Rudno-Aleksandrówka- Wypnicha- Gołąb- Elżbietów

1. Trasa Giżyce – Rawa – Rudno

Formularz ofertowy wykonawcy