ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS BUDOWY OBIEKTU MOSTOWEGO W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1516L

Powiększ obrazMDS01779

Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Lublinie EXPOL S.A. jako Wykonawca Robót informuje, że w dniu 04.07.2017 r. wprowadzamy ruch objazdowy na czas budowy obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1516L odcinek Baranów – Michów w miejscowości Gródek zgodnie z zatwierdzonym Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu.

Numer zatwierdzenia KD.7120.98.2017.MPRO z dnia 29.05.2017 r. przez Starostę Puławskiego oraz numer zatwierdzenia 45/9-cz/1516L/2017 z dnia 09.06.2017 r. przez Starostę Lubartowskiego

Utrudnienia w ruchu potrwają do 10.11.2017 r.