Program Rewitalizacji Gminy Michów na lata 2017-2023

Powiększ obrazkomunikat

Szanowni Państwo !

Uprzejmie informujemy, iż Gmina Michów przystępuje do opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Michów na lata 2017-2023.

Program rewitalizacji ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców, aktywizację społeczną, tworzenie warunków do rozwoju gospodarczego oraz poprawę sposobu zagospodarowania obszaru Gminy.

Program rewitalizacji powinien być oparty o szerokie konsultacje społeczne i odzwierciedlać potrzeby i oczekiwania lokalnej społeczności.

Dlatego też, prosimy mieszkańców Gminy Michów o udział w badaniu ankietowym. Badanie trwa do dnia 10 lipca 2017 r. Wypełnione ankiety można przesłać na adres e-mail: sekretariat@michow.eu albo złożyć w formie papierowej w Urzędzie Gminy Michów, pokój Nr 10.

Poniżej zamieszczamy ankietę do pobrania.

Zapraszamy do udziału w procesie opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Michów!

                                                                                                                                                                                                                                             Wójt Gminy

                                                                                                                                                                                                                                                     /-/

                                                                                                                                                                                                                                          Janusz Janowski 

Ankieta Rewitalizacja – Gmina Michów