Arrow
Arrow
Slider

Jesteś tutaj:

Miesiąc: luty 2017

W SPRAWIE OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2017 R. Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W RAMACH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY MICHÓW.

Szanowni Państwo

Gmina Michów przystępuje do wdrażania i realizacji projektu współfinansowanego ze środków EFRR  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 z zakresu tworzenia instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych tj. kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę. W związku z tym osoby, które zawarły umowy użyczenia w m-cu kwietniu 2016 r. na w/w odnawialne źródła energii od dnia 13.02.2017 r. zapraszamy do Urzędu Gminy w Michowie pok. nr 19 w celu podpisania umowy oraz dokonania wpłat wkładu własnego 15% wartości:

2 kolektory – 1900 zł ogniwa fotowoltaiczne 2 kw -3100 zł piece 15 kw- 2400 zł

3 kolektory – 2100 zł ogniwa fotowoltaiczne 3 kw -3600 zł piece 25 kw- 2600 zł

Jednocześnie informuję, że w dniu 09.02.2017 r. godz. 16,00 – Zespół Szkół w Rudnie oraz 18,00 – ZSO Michów odbędą się spotkania z koordynatorem projektu Panem Sławomirem Kuśmickim odn. w/w projektu.

Obecność na spotkaniu obowiązkowa.                                            

Serdecznie zapraszamy.

Do góry