Arrow
Arrow
Slider

Jesteś tutaj:

Dzień: 2016-10-28

„Rocznego programu współpracy  Gminy Michów  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na rok 2017”.

         Urząd Gminy w Michowie  zaprasza na konsultacje społeczne projektu „Rocznego programu współpracy  Gminy Michów  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”.
       Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) w dniu  07.11. 2016 roku  o godzinie 14.00 w  świetlicy  Urzędu Gminy w Michowie ul. Rynek I  16.

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

Do góry