Arrow
Arrow
Slider

Jesteś tutaj:

Miesiąc: październik 2016

16 września 2016 r. zakończył się remont mogiły zbiorowej nieznanych żołnierzy poległych w czasie I wojny światowej w 1915 r.  Mogiła ta znajduje się na cmentarzu parafialnym w Michowie.

W ramach remontu został wykonany pomnik z granitu z wygrawerowanym napisem na płycie i opaską z kostki brukowej. Wartość przeprowadzonych prac to 7500 zł.

Koszt remontu został pokryty z dotacji, którą otrzymała gmina z budżetu państwa – 500 zł z Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie i 6000 tys. zł z Rady Ochrony Pamięci Walk  i Męczeństwa w Warszawie. Udział Gminy Michów w realizacji inwestycji to kwota 1000 zł.
Wykonawcą prac remontowych był ZAKŁAD KAMIENIARSKI Cezary Czarnowski, 21-140 Michów ul. Partyzancka 79.

Odbiór prac z udziałem przedstawicieli Urzędu  Gminy w Michowie i Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie miał miejsce 22 września 2016 r.

 

Zbliżający się dzień Wszystkich Świętych to czas zadumy i odwiedzania grobów bliskich zmarłych. Pamiętajmy również o tych, których nie znaliśmy- walczących za Polskę żołnierzy…

„Rocznego programu współpracy  Gminy Michów  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na rok 2017”.

         Urząd Gminy w Michowie  zaprasza na konsultacje społeczne projektu „Rocznego programu współpracy  Gminy Michów  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”.
       Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) w dniu  07.11. 2016 roku  o godzinie 14.00 w  świetlicy  Urzędu Gminy w Michowie ul. Rynek I  16.

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

             W dniu 25 września 2016 r. odbyły się dożynki gminno – parafialne w Michowie. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą odprawioną przez księdza proboszcza Jana Brodzika. Homilię wygłosił ks. wikary Marek Romański w czasie, której podziękował rolnikom za ich trud przy zbiorze plonów. Starostowi dożynek Państwo Anna i Stanisław Bochyńscy przekazali poświęcony chleb gospodarzowi dożynek Wójtowi Gminy Januszowi Jankowskiemu. Następnie poświęcone zostały wieńce dożynkowe wykonane przez mieszkańców parafii. Wieńce przygotowali mieszkańcy Michowa gospodarze dożynek oraz sołectwa: Trzciniec, Wypnicha, Meszno – Dorośli, Meszno – Młodzież, z Zagoździa (gmina Baranów) i Gołębia (parafia Rudno).

Po odbytej mszy dziękczynnej za zebrane plony uformowany został korowód dożynkowy udając się przed Urząd Gminy, gdzie na pięknie udekorowanej scenie odbyła się dalsza część dożynek. Głos zabrał Wójt Gminy Janusz Jankowski dziękując rolnikom za trud zebranych plonów. Potem nastąpiła prezentacja wieńców dożynkowych połączona z częścią artystyczną. Jako pierwsi wystąpili gospodarze dożynek. Część artystyczną przygotowała Pani Janina Wicha z członkami Towarzystwa Przyjaciół Michowa. Wielkim uznaniem cieszył się występ dzieci ze Szkoły Podstawowej w Katarzynie przygotowany przez Panią Węgorowską.   

Komisja konkursowa oceniła wieńce dożynkowe:

            I miejsce – wieniec z Michowa,

            II miejsce – wieniec z Trzcinca,

            III miejsce – wieniec Meszno – Dorośli.

Pozostałe wieńce otrzymały wyróżnienia. W czasie dożynek wielkim powodzeniem cieszyła się grochówka przygotowana przez pracowników kuchni ZSO w Michowie, ciasto upieczone przez mieszkańców poszczególnych ulic, chleb ze smalcem oraz koreczki serowe z „Michowianki”. Również kierownik piekarni Pan Marian Karpiński nieodpłatnie przekazał chleb, ciasto drożdżowe, bułki i ciastka. Pozostałe wydatki związane z organizacją dożynek sfinansował Urząd Gminy. Wszystkim, którzy pomagali w zorganizowaniu dożynek serdecznie dziękujemy, a starosta dożynek w osobie sołtysa Stanisława Bochyńskiego służył wszelką pomocą. Do tańca przygrywała kapela spod Lublina. Część artystycznej akompaniował Pan Grzegorz Latek. Nagłośnienia przygotował Pan Dariusz Białas.

 

Uczestnicy dożynek

Do góry