Arrow
Arrow
Slider

Jesteś tutaj:

Dzień: 2016-08-25

 21 sierpnia 2016 r. w Michowie miało miejsce wyjątkowe wydarzenie. Jubileusz  

100-lecia swego istnienia obchodziła Ochotnicza Straż Pożarna w Michowie. Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 12.00 Mszą Świętą, której przewodniczył nasz rodak ks. Biskup Ryszard Karpiński. Dalsza część uroczystości odbyła się na placu przed urzędem gminy gdzie druhowie strażacy przeszli w asyście orkiestry dętej OSP Lubartów, pocztów sztandarowych 
i zaproszonych gości. 
Apel rozpoczął się od meldunku dowódcy uroczystości druha Pawła Bochyńskiego złożonego prezesowi Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP druhowi Marianowi Starownikowi. Następnie nastąpiło uroczyste podniesienie flagi państwowej. Poczet flagowy reprezentowali:
Dowódca pocztu druh Kołodyński Mirosław
Chorąży pocztu druh Targoński Mariusz
Asystujący druh Litwinek Marcin
Wszystkich zaproszonych gości powitał Wójt Gminy a zarazem wiceprezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Michowie Pan Janusz Jankowski. Następnie prezes OSP w Michowie Jarosław Kos odczytał krótki rys historyczny jednostki z Michowa
Z okazji Jubileuszu 100-lecia straży w Michowie nastąpiło odznaczenie sztandaru OSP w Michowie Złotym Znakiem Związku OSP RP. Aktu dekoracji sztandaru dokonali prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP druh Marian Starownik oraz  poseł do Parlamentu Europejskiego członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie druh Krzysztof Hetman. Prezentacji odznaczonego sztandaru dokonał poczet w skład którego wchodzili:
Druh Nowakowski Robert
Druh Szwargoliński Michał
Druh Piskorski Mirosław
Uroczystości jubileuszowe były także okazją do wyróżnienia druhów strażaków z naszej jednostki za zaangażowanie w rozwój ochrony przeciwpożarowej. Odznaczenia otrzymali:
Złoty Znak Związku OSP RP 
Druh Stanisław Nastaj s. Mieczysława
Druh Wiktor Kutnik s. Stanisława
Medal Honorowy  im. Bolesława Chomicza
Druh Górzyński Marian s. Edwarda
Druh Bogdan Opolski s. Stanisława
Po raz drugim złoty medal za zasługi dla pożarnictwa
Druh Marian Karpiński s. Mieczysława
Druh Jan Antoniewicz s. Tadeusza
Druh Szwargoliński Kazimierz s. Romana
Druh Piskorski Mariusz s. Ludwika
Złoty medal za zasługi dla pożarnictwa :
Druh Henryk Rola s. Ryszarda
Druh Górzyński Grzegorz s. Mariana
Druh Krzysztof Antoniewicz s. Jana
Druh Mirosław Kołodyński s. Jana
Srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa:
Druh Robert Wójcik s. Zygmunta
Brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa
Druh Radosław Remiszewski s. Jerzego
Druh Daniel Gol s. Waldemara
Druh Bogusław Staniuk s. Józefa
Odznaczenia wręczyli Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie druh Marian Starownik, Poseł do Parlamentu Europejskiego członek Zarządu ZOSP RP w Lublinie druh Krzysztof Hetman oraz Komendant Powiatowy PSP w Lubartowie bryg. Grzegorz Szyszko
Z okazji Jubileuszu odznaczeniami za wysługę lat zostali wyróżnieni druhowie
Gomuła Jan s. Tadeusza – 65-lecie
Bogdan Opolski s. Stanisława – 60-lecie 
Marian Górzyński s. Edwarda – 50-lecie
Szwargoliński Kazimierz s. Kazimierza – 45-lecie
Jan Antoniewicz s. Tadeusza – 45-lecie
Zygmunt Fidut s. Zenona – 40-lecie
Odznaczenia wręczyli prezes Gminnego ZOSP RP w Michowie druh Bochyński Stanisław oraz Wójt Gminy Michów Pan Janusz Jankowski.
Za wręczone odznaczenia podziękował w imieniu wszystkich odznaczonych druh Radosław Remiszewski.
Dziękując strażakom za ich poświęcenie głos zabrali:
Pan Marian Starownik
Pan Krzysztof Hetman
W imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego Pan Piotr Rzetelski
Pan Andrzej Trojak Przewodniczący Rady Gminy Michów 
bryg. Grzegorz Szyszko
Pani Bożena Morawska
 
Druh Karpiński Krzysztof podziękował wszystkim tym, którzy wsparli strażaków 
w organizacji ich święta: władzom Gminy Michów z Wójtem Januszem Jankowskim na czele, Radzie Gminy Michów oraz sponsorom:
Panu Stanisławowi Milczkowi
Panu Janowi Sienkiewiczowi
Panu Markowi Bednarczykowi
Panu Januszowi Pożakowi
Spółdzielni Mleczarskiej ”Michowianka”
Panu Radosławowi Piskorskiemu
Panu Andrzejowi Karczmarzowi
Firmie PSS Społem w Lubartowie
Bankowi Spółdzielczemu w Cycowie odział w Michowie
Panu Bogdanowi Piskorskiemu
Firmie Stolmich
Na koniec uroczystości druh Bochyński Paweł złożył meldunek o zakończeniu apelu  Komendantowi Powiatowemu PSP w Lubartowie bryg. Grzegorzowi Szyszko po czym nastąpił uroczysty przemarsz pod przewodnictwem orkiestry dętej OSP w Lubartowie na dalszą część obchodów 100-lecia istnienia OSP w Michowie do domu weselnego „Siedlisko na Rozdrożu”. 
Z okazji jubileuszu istnienia OSP w Michowie można było podziwiać wystawę sprzętu pożarniczego jakim dysponowała jednostka z Michowa od początku swego istnienia zaczynając od sikawki konnej poprzez Stara 25, Stara 244, samochodu marki Żuk, Lublin, Ford do nowoczesnego Mercedesa Atego. 
 
Opracował: Krzysztof Karpiński

Do góry