Arrow
Arrow
Slider

Jesteś tutaj:

Rok: 2016

Gmina Michów informuje, że od 1 stycznia 2017 r. firmą odbierającą odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Michów jest firma RAGO Sp. z o.o. tel. 818566500

   W dniu 22 grudnia 2016 r. po raz pierwszy na placu przed Urzędem Gminy zorganizowane zostało spotkanie opłatkowe, którego inicjatorami było Towarzystwo Przyjaciół Michowa. W organizację tej uroczystości zaangażowanych zostało wiele osób m.in.: członkowie Towarzystwa Przyjaciół Michowa, dzieci i nauczyciele ze szkoły Podstawowej w Katarzynie, pracownicy Zespołu Szkół w Rudnie oraz pracownicy Urzędu Gminy w Michowie. Spotkanie rozpoczęło się wspólną modlitwą pod przewodnictwem ks. Jana Brodziaka oraz ks. Marka Romańskiego. Życzenia Bożonarodzeniowe wszystkim zebranym złożył Wójt Gminy Pan Janusz Jankowski. Przy melodiach kolęd mieszkańcy składali sobie życzenia świąteczne łamiąc się wspólnie opłatkiem. Całą uroczystość uświetnił występ dzieci ze Szkoły Podstawowej w Katarzynie pod przewodnictwem Pani Hanny Micek w towarzystwie chóru ,,Boże Szczygiełki’’, którego opiekunem jest Pani Agnieszka Jezior.
Po części artystycznej odbyła się degustacja potraw wigilijnych, które zostały przygotowane przez pracowników Zespołu Szkół w Rudnie. Chleb na to spotkanie przekazała Gminna Spółdzielnia ‘’Sch” w Michowie.

    Wszystkim osobom, które włączyły się w organizację tej uroczystości dziękujemy
a zarazem gratulujemy tak wspaniałej inicjatywy. 

        Dzięki uprzejmości Państwa Elżbiety i Jana Karpińskich
z Michowa możemy podziwiać przed naszym Urzędem Gminy piękny, srebrny świerk, który wprowadza wszystkich w nastrój zbliżających się świąt.

 

      Dziękujemy darczyńcom za tak miły gest.

          W dniu 19.12.2016 r. nasz Urząd odwiedziły dzieci z Przedszkola  
w Michowie. Z uśmiechem na twarzy wręczyły kartki z życzeniami Bożonarodzeniowymi władzom naszej gminy oraz przekazały życzenia wszystkim pracownikom Urzędu. W ramach podziękowania za tak miły gest dzieci otrzymały słodki upominek.

          Serdecznie dziękujemy i życzymy wszystkim dzieciom oraz mieszkańcom naszej gminy zdrowych, pełnych miłości, radości i spokoju
Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów          

w nadchodzącym Nowym Roku 2017.

Dziś 6 grudnia…

Wszyscy tego dnia czekamy na wizytę św. Mikołaja i oczywiście prezenty.

Jak co roku, ten zacny gość zawitał do naszej gminy.
Na jego przybycie czekały zwłaszcza dzieci  z naszych szkół i przedszkoli.
Przemiły dziadek z siwą brodą, częstował wszystkich słodyczami.

Dziecięca radości uśmiech dodawały mu sił by przemierzać
ulice Michowa częstując słodkościami
wszystkich mieszkańców i przechodniów .

Św. Mikołaj nie zapomniał również o pracownikach instytucji,
firm i sklepów funkcjonujących na terenie naszej gminy.

 

Jego obecność wprowadziła magiczną atmosferę Świąt Bożego Narodzenia…

 

      Uroczystość  patriotyczno – religijna ,której mottem było "Przywrócić pamięć o tych, których nie ma …..". powiązana z poświęceniem 2 płyt honorujących poległych powstańców styczniowych w bitwie pod Trzcińcem gm. Michów i symbolicznych bohaterów walczących na różnych frontach II wojny światowej/ sierż. Stefan Wójtowicz pilot znany z bitwy o Anglię, por. Kazimierz Łukomski zamordowany w Katyniu.plut. Stanisław Kupka poległy na Wale Pomorskim.

           W uroczystości uczestniczyli bliscy krewni w/w bohaterów,którzy też we wspomnieniach przybliżyli nam ich postaci. Uroczystość uświetniły poczty sztandarowe uczniów ZSO w Michowie  oraz sztandar kombatantów RP. Członkowie Towarzystwa Przyjaciół Michowa przygotowali montaż słowno – muzyczny. Na miejscowym cmentarzu ks. proboszcz Jan Brodziak dokonał poświęcenia pamiątkowych płyt, po czym złożono wieńce i zapalono znicze. Pamięć bohaterów uczczono minutą ciszy .

          Inicjatorem miejsca pamięci było Towarzystwo Przyjaciół Michowa .Pomysł i wykonawstwo udało się zrealizować dzięki funduszom pochodzącym z Gminy Michów w ramach programu dziedzictwa narodowego i kultury.

Urząd Gminy w Michowie informuje, że osoby, które ubiegały się o stypendium szkolne o charakterze socjalnym na rok szkolny 2016/2017 proszone są o odbiór decyzji do tut. Urzędu Gminy pok. 10 A lub sekretariat.

 Uroczyste gminne obchody 98 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości rozpoczęły się mszą św. w intencji ojczyzny w kościele parafialnym w Michowie, której przewodniczył Proboszcz tutejszej parafii ks. Jan Brodziak. Uczestnicy uroczystości otrzymali biało-czerwone kokardki, symbolizujące czystość i szlachetność oraz poświęcenie dla Ojczyzny. Następnie w uroczystym pochodzie prowadzonym przez poczty sztandarowe i przy dźwiękach patriotycznej pieśni wszyscy przeszli na plac przed Urzędem Gminy, gdzie odśpiewano hymn państwowy oraz złożono wieńce pod tablicą upamiętniającą pobyt marszałka Józefa Piłsudskiego w Michowie i pomnikiem kombatantów.

Dalsza część obchodów Narodowego Święta Niepodległości odbyła się w budynku OSP Michów. Rozpoczęła ją Dyrektor ZS w Rudnie Elżbieta Chomicka, która w krótkim przemówieniu przedstawiła losy naszej Ojczyzny. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Michów Janusz Jankowski, nawiązując w swoim wystąpieniu do tradycji i wartości patriotycznych. Po wysłuchaniu przemówień Dyrektor ZS w Rudnie zaprosiła zebranych do wysłuchania montażu słowno-muzycznego z elementami dramy w wykonaniu uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w Rudnie, przygotowanego pod kierunkiem nauczycieli: Ewy Targońskiej, Renaty Łukasiewicz, Katarzyny Karabeli – Wolińskiej i Andrzeja Fuszary. Uroczysty nastrój podkreślały dekoracje wykonane przez Hannę Korzeniowską, których motywem przewodnim było godło Polski i biało – czerwone kwiaty. Na zakończenie części artystycznej zebrani mogli wspólnie zaśpiewać pieśni patriotyczne oraz poczęstować się kawą, herbatą i ciastem przygotowanym przez nauczycieli i pracowników niepedagogicznych Zespołu Szkół w Rudnie.

16 września 2016 r. zakończył się remont mogiły zbiorowej nieznanych żołnierzy poległych w czasie I wojny światowej w 1915 r.  Mogiła ta znajduje się na cmentarzu parafialnym w Michowie.

W ramach remontu został wykonany pomnik z granitu z wygrawerowanym napisem na płycie i opaską z kostki brukowej. Wartość przeprowadzonych prac to 7500 zł.

Koszt remontu został pokryty z dotacji, którą otrzymała gmina z budżetu państwa – 500 zł z Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie i 6000 tys. zł z Rady Ochrony Pamięci Walk  i Męczeństwa w Warszawie. Udział Gminy Michów w realizacji inwestycji to kwota 1000 zł.
Wykonawcą prac remontowych był ZAKŁAD KAMIENIARSKI Cezary Czarnowski, 21-140 Michów ul. Partyzancka 79.

Odbiór prac z udziałem przedstawicieli Urzędu  Gminy w Michowie i Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie miał miejsce 22 września 2016 r.

 

Zbliżający się dzień Wszystkich Świętych to czas zadumy i odwiedzania grobów bliskich zmarłych. Pamiętajmy również o tych, których nie znaliśmy- walczących za Polskę żołnierzy…

„Rocznego programu współpracy  Gminy Michów  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na rok 2017”.

         Urząd Gminy w Michowie  zaprasza na konsultacje społeczne projektu „Rocznego programu współpracy  Gminy Michów  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”.
       Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) w dniu  07.11. 2016 roku  o godzinie 14.00 w  świetlicy  Urzędu Gminy w Michowie ul. Rynek I  16.

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

Do góry