Arrow
Arrow
Slider

Aktualności

folie-rolnicze-3 (Copy)OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Michów informuję, że do 31 marca 2023r. trwa nabór wniosków  o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego: „Usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Nabór prowadzi Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Beneficjentami są jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, natomiast ostatecznymi odbiorcami korzyści będą rolnicy: posiadacze odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Więcej „PROGRAM – USUWANIA FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ”

Zrzut ekranu 2022-03-14 124349

Program  „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 współfinansowany jest ze środków budżetu państwa.

W 2023 roku Gmina Michów otrzymała dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku osobom jego pozbawionym zgodnie z uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. oraz uchwałą nr 264 z dnia 28 grudnia 2022r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole  i w domu”  na lata 2019-2023. Na dofinansowanie realizacji zadania Gmina Michów otrzymała dotację celową w kwocie 75 300,00 zł. Środki własne Gminy  przeznaczone na ten cel w 2023r. wynoszą 24 700,00 zł. Całkowity koszt realizacji zadania w 2023 roku wynosi 100 000,00 zł. Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie wsparcia i udzielenia pomocy osobom jej potrzebującym w jednej z następujących form: posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Program skierowany jest do dzieci, uczniów, młodzieży oraz osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych oraz samotnych.

Bitwa-Regionów_1080x1350 plakat na facebook VIII edycja ogólnopolskiego konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów” skierowanego do Kół Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeń

 Organizatorem głównym konkursu jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa a współorganizatorem Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przy wsparciu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

 Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy konkursowej polegającej na przygotowaniu tradycyjnej potrawy regionalnej z wykorzystaniem przynajmniej jednego produktu regionalnego (z wyłączeniem deserów) charakterystycznej dla regionu działania koła gospodyń wiejskich lub stowarzyszenia.

 Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie w okresie od 1 marca do 31 marca 2023 r. droga elektroniczną, Formularza zgłoszeniowego, do którego link jest dostępny na stronie www.bitwaregionow.pl .

Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech etapach:

Etap I konkursu (powiatowy)– wszystkie KGW, które prawidłowo prześlą zgłoszenie online i zostaną pozytywnie zweryfikowane pod kątem formalno-prawnym.

Etap II konkursu –Półfinał (wojewódzki)– KGW, które zostaną najwyżej ocenione prze komisje konkursowe podczas danego wydarzenia powiatowego w województwie.

Etap III konkursu – Finał (ogólnopolski) – 16 KGW, po jednym z każdego województwa, które zdobędą 1 miejsce w II etapie konkursu.

Link do wideo:

zaproszenie wideo „Bitwa regionów”

DSC_0432 Kobieta Przedsiębiorcza!

W dniu wczorajszym odbyła się konferencja inaugurująca nową odsłonę konkursu „Kobieta Przedsiębiorcza”, który jest kontynuacją cieszącego się ogromną popularnością konkursu „Kobieta Gospodarna Wyjątkowa”. Konkurs jest skierowany do przedstawicielek kół gospodyń wiejskich oraz stowarzyszeń działających na rzecz rozwoju wsi. Wszystko to po to, aby docenić wkład wiejskich kobiet w kultywowanie tradycji i ukazanie bogactwa dziedzictwa kulturowego regionu.

Więcej „KONKURS „KOBIETA PRZEDSIĘBIORCZA””

 

Logotypy_+_CPPC (1)banner_na_strone_CG

 

Urząd Gminy Michów w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” pozyskał grant w wysokości 172 530,00 zł.

Projekt „Cyfrowa Gmina” jest finansowany z Funduszy Europejskich, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, działania 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Celem projektu „Cyfrowa Gmina” jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Otrzymane środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych, urządzeń wielofunkcyjnych, oprogramowania  oraz  zakup usług szkoleniowych z zakresu cyberbezpieczeństwa dla Urzędu Gminy w Michowie.

Do góry