Dane Urzędu

Gmina Michów

Urząd Gminy Michów
ul.Rynek I 16
21-140 Michów

Tel./Fax 081 8566001
               081 8566094
               081 8566202

sekretariat@michow.eurzad.eu

Godziny pracy Urzędu

pon.-pt. 7.30-15.30

 

Przewodniczący

Rady Gminy dyżuruje

W każdą środę od 900 do 1100

Aktualności

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH
2015.11.16
„Rocznego programu współpracy Gminy Michów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”.
więcej...
NABÓR WNIOSKÓW NA USUWANIE ODPADÓW I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYH AZBEST.
2015.11.04
Po raz kolejny został ogłoszony nabór wniosków do Projektu pn.: „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz ...
więcej...
INFORMACJA
2015.10.23
Ministra Finansów dla rolników dokonujących zakupu paliw wykorzystywanych w gospodarstwie rolnym
więcej...
OGŁOSZENIE
2015.10.13
Uszkodzenie linii telefonicznej
więcej...
Strona z 24